ضد عرق یا آنتی پرسپیرنت چیست؟

آنتی پرسپیرنت ها (ضد عرق) زیر مجموعه ای از دئودورانت ها هستند. دئودورانت ها (خوشبو کننده ها) به منظور پوشاندن بوی بدن ناشی از تجزیه عرق مورد استفاده قرار می گیرند در حالیکه آنتی پرسپیرنت ها مانع از ترشح عرق شده و به صورت غیرمسقیم بوی بد را نیز کنترل می کنند.

  
محصولات ضد عرق (آنتی پرسپیرنت) چگونه کار می کنند؟

رایج ترین مواد موثره مورد استفاده در آنتی پرسپیرنت ها ترکیبات فلزی است. نمک های فلزی خاصیت قابض دارند که با پروتئین های بافت پوست واکنش داده وباعث انعقاد آن ها می شوند.

  
تکنولوژی کپسوله نمودن بو چگونه عمل می نماید؟

بتا- سیکلودکسترین مولکولی با خصوصیات منحصر به فرد است که می تواند مولکول های مادۀ معطر را در خود نگه دارد. این مولکول ها در مجاورت رطوبت (عرق) مولکول های مادۀ عطری را آزاد نموده و مولکول های بدبوی عرق را در خود جای می دهد.

  
دئودورانت های ضد عرق واکنشی اُلد اسپایس چگونه عمل می کنند؟

کمپلکس گلیسرین – تتراکلرو هیدرات – آلومینیوم – زیرکونیوم (ZAG) موجود در فرمولاسیون ژل ها و رول های ضد عرق ژیلت، به خوبی میزان ترشح عرق را کاهش می دهد.

  
  
  
  
All Brands